Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacji społeczeństwa w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
SP ZOZ MSWiA w Opolu, Narodowy Fundusz Zdrowia, oraz Polska Federacja Edukacji w Diabetologii realizują wspólne
zadania w oparciu o zaplanowaną strategię profilaktyki i promocji zdrowia na rok 2020.
Cukrzyca to choroba, na którą w Polsce choruje ok. 3 milony Polaków, Opolszczyzna jest jednym z 5-ciu województw
o najwyższym wskaźniku zachorowalności (pow 6% populacji). Przewlekła hiperglikemia doprowadza do rozwoju powikłań a wśród nich do uszkodzenia wzroku, schorzeń naczyniowo - sercowych, trudno gojących sie ran, co wpływa na pogorszenie jakości życia, mozliwość wystąpienia trwałego inwalidztwa i skrócenia długości zycia. Mając świadomośc tego, iż leczenie cukrzycy to proces przewlekły, a także kosztowny zdajemy sobie sprawę z tego, że niezbędnym elementem terapii cukrzycy jest edukacja, która pomaga zrozumieć chorobę w zakresie leczenia, odżywiania oraz postępowania w sytuacjach nagłych takich jak hipoglikemia i hiperglikemia. Najlpeszą formą profilaktyki jest świadomość zagrożenia, a to mozliwe jest dzieki edukacji, która może spowodować radykalną zmianę stylu zycia poprzez zmianę nawyków żywieniowych, większą  aktywność fizyczną a tym samym uchronić od zachorownaia.
"ŚRODA Z PROFILAKTYKĄ CUKRZYCY" skierowana jest do wszytskich w tym zarówno do  pacjentów z cukrzycą, osób które są zgrożone tą chorobą ze względu na otyłość lub obciążenia rodzinne, a także wszystkie osoby, które chciałaby dowiedzieć się więcej na temat tej choroby.
"Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniach.
Większa świadomosć to szansa na zdrowie". - mówi mgr Grażyna Mamzer.

NFZ akcja cukrzyca


mgr Grażyna Mamzer - Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
Oddziału Wewnętrznego i Diabetologii w SP ZOZ MSWiA w Opolu,

Konsultat Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego dla województwa opolskiego.

Chcesz dowiedzieć sie więcej na temat  "Środy z Profilaktyką"? - Kliknij


 

20200212 095345

(Dyrektor SP ZOZ MSWiA Jacek Bartosz, Prezes WFOŚiGW Maciej Stefański)

W dniu 12.02.2020r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
zostało zorganizowane spotkanie robocze w obszarze omówienia kluczowych kwestii dla miasta Opola w zakresie ochrony środowiska oraz możlwiości nawiązania współpracy między WFOŚiGW i SP ZOZ MSWiA.
Jak zogdnie twierdzą: Prezes WFOŚiGW p. Maciej Stefański oraz Dyrektor SP ZOZ MSWiA Jacek Bartosz - owoców spotkania należy spodziewać się w najbliższym okresie.

482A9317

 

                                  XX Laury Umiejętności i Kompetencji

Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane są przez Opolską Izbę Gospodarczą od 1992 roku.

Stanowią prestiżowe wyróżnienie dla ludzi, instytucji i firm, które aktywnie działają na rzecz przedsiębiorczości i rozwoju województwa opolskiego. Dnia 16 styczna 2020r. w budynku Filharmonii Opolskiej, Opolska Izba Gospodarcza po raz kolejny przyznała nagrody zasłużonym przedsiębiorcom i społecznikom, wśród których wyróżniono Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w Opolu. Prestiżową nagrodę Srebrnego Lauru Umiejętności i Kompetencji, w kategorii Pro Publico Bono z rąk Prezydenta Miasta Opola odebrał

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Opolu Jacek Bartosz.
 

DSC 0446 kopia

(Fot. Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski oraz Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu Jacek Bartosz).

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu dziękując,podkreślił, iż jest to nagroda  wszystkich pracowników,
za ich wieloletni wkład i poświęcenie na rzecz Pacjentów opolskiej służby zdrowia.
Podczas uroczystości szczególne wyróżnienie otrzymał Henryk Galwas, prezes Opolskiej Izby Gospodarczej. Prezydent i Przewodniczący Rady Miasta Opola przyznali mu zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Miasta Opola.Przyznano laury kryształowe, platynowe, złote i srebrne. Transmisję z uroczystej gali przeprowadziła TVP3 Opole.
 

nagrodajpg

                       Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji

 Nagroda Srebrnego Lauru Umiejętności i Kompetencji w kategorii Pro Publico Bono została przyzna za :

  • Działania na rzecz rodziny, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej, w szczególności za realizację kluczowych inwestycji w okresie 2015 - 2019 o wartości 50 milionów złotych poprawiających bezpieczeństwo i poziom jakości świadczeń medycznych.                   
     
Pacjenci SP ZOZ MSWiA w Opolu hospitalizowani są w dwu-trzy osobowych klimatyzowanych salach z pełnym węzłem sanitarnym, dostępem do TV
      i internetu.Wybudowany w 2019 roku Blok Operacyjny jest jednym z najnowocześniejszych w województwie opolskim.
 
 
                                             
 

 

Fundacja przemijanie

(Porozumienie o współpracy - od lewej: Wiceprezes Fundacji "Przemijanie" Marek Trenka, Prezes Fundacji "Przemijanie" Magdalena Osińska - Kurzywilk, Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu Jacek Bartosz)

"Najwyższa jakość świadczeń medycznych. Nieustanne dążenie do doskonałości " - Misja SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Chcąc zapewnić ciągłość leczenia i wewnętrzny nadzór nad jego jakością, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, informuje o nawiązaniu współpracy z Fundacją "Przemijanie". Głównym celem porozumienia, jest stworzenie koordynowanej opieki poszpitalnej nad Pacjentem w wieku podeszłym, z niepełnosprawnością i niesamodzielnością. Dzięki realizacji i osiąganiu wspólnych celów, zawartch w porozumieniu, Pacjenci SP ZOZ MSWiA w Opolu po zakończeniu leczenia stacjonarnego, będą mogli skorzytać między innymi ze wsparcia w uzyskaniu możliwie jak największej samodzielności życiowej  a także nieodpłatnie skorzystać z prowadzonej przez Fundację "Przemijanie" wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

mail

                  (Fot.SP ZOZ MSWiA w Opolu )

Na Izbę przyjęć SP ZOZ MSWiA w Opolu przywieziono nowy sprzęt !

      Świąteczna niespodzianka, która zaskoczyła wszystkich to:

  • Cztery pompy infuzyjne,
  • nowoczesne aparty EKG z mozliwością analizy danych oraz rejstratory: holterowski i EKG.  

Otrzymany sprzęt nie tylko przyspieszy czas oczekiwania na przeprowadzenie badania diagnostycznego w Poradni Kardiologicznej, ale skutecznie podniesie jakość usłg medycznych na oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododziałem Diabetologicznym SP ZOZ MSWiA w Opolu.                             

Mając świadomość aktualnej, trudnej sytuacji w służbie zdrowia, cieszymy się, że władze Starostwa Powiatowego          w Opolu nie pozostają obojętne na potrzeby naszych pacjentów.

      Wartośc sprzętu przekazanego przez powiat to ponad 40 tysięcy - kliknij