SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 19/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych wg harmonogramu pracy w Poradni Badań Profilaktycznych.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU

 

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 18/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej USG.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 17/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Okulistycznej.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 16/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym, w dni powszednie, niedziele i święta oraz w Poradni Chirurgii Ogólnej.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 15/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań endoskopowych w Pracowni Endoskopii.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU