Zasady postępowania dla pacjenta przed planowanym przyjęciem do szpitala.

1. Przed przyjęciem do szpitala należy zostać w domu zachowując bezpieczny kontakt
z innymi osobami (1,5 m) .
2. W domu powinny przebywać tylko osoby wspólnie zamieszkujące. Nie należy przyjmować osób odwiedzających, korzystać z masowego transportu publicznego.
3. Pomieszczenia należy często wietrzyć, a powierzchnie dotykowe dezynfekować (klamki, kontakty, telefony itp.).
4. Należy dbać o higienę rąk poprzez częste mycie rąk przy użyciu mydła i ciepłej wody. Można użyć chusteczek do rąk na bazie alkoholu.
5. Należy unikać innych rodzajów możliwego narażenia (wydzielić dla siebie naczynia, ręczniki, pościel). Naczynia po użyciu umyć detergentem i ciepłą wodą lub poddać myciu w zmywarce.
6. Należy obserwować swój stan zdrowia pod katem objawów COVID- 19, takich jak: kaszel, gorączka, duszność, zaburzenia węchu lub smaku, bóle głowy, mięśni, dreszcze, zmęczenie, wymioty i/ lub biegunka. W przypadku jakikolwiek objawów należy zostać w domu, zadzwonić do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej po poradę i poinformować oddział w szpitalu, do którego jest planowane przyjęcie.
7. Przed przyjęciem do szpitala odbędzie się wizyta kontrolna, kwalifikacja do badania przesiewowego w kierunku SARS-CoV- 2 oraz pobranie wymazu, na którego wynik pacjent oczekuje w domu.
8. O wyniku badania i potwierdzeniu daty przyjęcia do szpitala pacjent zostanie poinformowany telefonicznie.

Szpital

Wejście do budynku Szpitala znajduje się od ulicy Korfantego.

 

Nasz Szpital składa się z:

- Izby Przyjęć (parter),

- Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (I piętro),

- Oddziału Chirurgicznego Ogólnego (II piętro),

- Oddziału Ginekologicznego (III piętro),

- Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (III piętro),

- Oddziału Chorób Wewnętrznych (IV piętro).

  • Pododdział Diabetologiczny (IV piętro).

- Blok Operacyjny (V piętro - artykuł w budowie)

Telefon kontaktowy na Izbę Przyjęć: 77 401-10-01; 77 401-10-00 (fax)