FUNDUSZE EUROPEJSKIE - Informacja

 

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Opolu

jest Partnerem projektu pn."Opolskie przeciw COVID – 19” RPOP.08.01.00-16-0028/2.
w ramach poddziałania
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Opolu

jest Partnerem projektu pn." Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19" RPOP.08.01,00-16-0034/20
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.