SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 21/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Leczenia Uzależnień.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy_psychiatra - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy_superwizor - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy_specjalista terapia - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU