Nasza Przychodnia składa się z:

- Rejestracji Centralnej ( parter ),

- Podstawowej Opieki Zdrowotnej ( I piętro ),

- Poradni Chirurgii Ogólnej ( II piętro ),

- Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ( parter ),

- Poradni Dermatologicznej ( I piętro ),

- Poradni Diabetologicznej ( I piętro ),

- Poradni Gastroenterologicznej ( I piętro ),

- Poradni Kardiologicznej ( II piętro ),

- Poradni Leczenia Uzależnień ( II piętro ),

- Poradni Neurologicznej ( I piętro ),

- Poradni Okulistycznej ( II piętro ),

- Poradni Otorynolaryngologicznej ( II piętro ),

- Poradni Położniczo-Ginekologicznej i Schorzeń Gruczołu Piersiowego ( II piętro ),

- Poradni Reumatologicznej ( I piętro),

- Poradni Zdrowia Psychicznego ( II piętro ).

Telefon kontaktowy do Rejestracji: 77 401-11-70, 77 401-11-72

Telefon kontaktowy do Poradni Zdrowia Psychicznego: 77 401-11-75

 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Mieszkańcy miasta Opole oraz gminy Dąbrowa i Tarnów Opolski mogą skorzystać z opieki nocnej i świątecznej gwarantowanej przez NZOZ OPTIMA.

Opieka jest świadczona w dni powszednie w godzinach od 18:00 do 08:00 rano oraz w dni wolne od pracy od 08:00 do 08:00 dnia następnego.

Miejscem udzielania opieki jest budynek SP ZOZ MSW w Opolu.

Telefon kontaktowy do Rejestracji: 77 887-21-25

W budynku Przychodni  SP ZOZ MSW w Opolu można dodatkowo skorzystać z usług:

- Gabinetów Stomatologicznych - ZOZ "STOMATOLOG" s.c. ( I piętro ) - Telefon kontaktowy: 77 401-11-66, 77 401-11-67